Kampinosport Stare Babice

Logo AISIN TOYOTA

Kampinosport Stare Babice. Fitness Club o pow. 600 m2 ogrzewa i chłodzi jednostka GHP13HP współpracująca z wymiennikiem freon-woda AWS YOSHI 10HP.

Różnica mocy przewidziana do zasilania bezpośredniego klimatyzatorów wewnętrznych.

Kampinosport Stare Babice: Fitness Club o pow. 600 m2 ogrzewa i chłodzi GHP13HP współpracująca z wymiennikiem freon-woda AWS YOSHI 10HP.

Kampinosport Stare Babice: Fitness Club o pow. 600 m2 ogrzewa i chłodzi GHP13HP współpracująca z wymiennikiem freon-woda AWS YOSHI 10HP.

Zasilanie wodne klimakonwektorów kasetonowych i centrali wentylacyjnej.