Author Archives: admin

Businessman Institute Warszawa

Logo AISIN TOYOTA

Businessman Institute w Klub Sosnowy

Businessman Institute w Klub Sosnowy

Gazowa Pompa Ciepła GHP25HP serii D1 z wymiennikiem AWS YOSHI25HP obsługuje biuro, salę konferencyjną i dwie centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Businessman Institute Warszawa.

The gallery was not found!

Businessman Institute: instalację wykonała firma Linkair z Warszawy. Gazowa Pompa Ciepła AISIN zasila wodą grzewczą bądź lodową klimakonwektory i wymienniki w centralach wentylacyjnych.

Kampinosport Stare Babice

Logo AISIN TOYOTA

Kampinosport Stare Babice. Fitness Club o pow. 600 m2 ogrzewa i chłodzi jednostka GHP13HP współpracująca z wymiennikiem freon-woda AWS YOSHI 10HP.

Różnica mocy przewidziana do zasilania bezpośredniego klimatyzatorów wewnętrznych.

Kampinosport Stare Babice: Fitness Club o pow. 600 m2 ogrzewa i chłodzi GHP13HP współpracująca z wymiennikiem freon-woda AWS YOSHI 10HP.

Kampinosport Stare Babice: Fitness Club o pow. 600 m2 ogrzewa i chłodzi GHP13HP współpracująca z wymiennikiem freon-woda AWS YOSHI 10HP.

Zasilanie wodne klimakonwektorów kasetonowych i centrali wentylacyjnej.