Category Archives: Referencje

Biurowiec GASPOL Lubartów

Biurowiec GASPOL  Lubartów

The gallery was not found!

Biurowiec GASPOL  Lubartów przy ul. Gazowej 9. W ramach rozbudowy nastąpiła też zmiana systemu ogrzewania z centralnej kotłowni gazowej na zasilanie przez dwie gazowe pompy ciepła AISIN AWGP450 E1. Jednostki te są zasilane ciekłym propanem LPG. Wewnętrzna instalacja grzejnikowa, klimakonwektorowa i zasilająca wymienniki wentylacyjne jest wodna . Zastosowano tam wymiennik ciepła R410A/woda TWIN AWS YOSHI.  Odzysk ciepła z silnika ( WKIT ) zapewnia dodatkowo ciepłą wodę użytkową w czasie chłodzenia i grzania w temperaturach przejściowych. Instalacja wykonana przez ATMOPOMIAR Sp. z o. o.

Logo AISIN TOYOTAGaspol logo

Magazyn Leków no 1 Wolskie

The gallery was not found!

Logo AISIN TOYOTA

Firma INTRA Sp. z o.o. klimatyzuje nowo postawioną halę magazynową instalacja Gazowych Pomp Ciepła AISIN. Dwa zewnętrzne agregaty AWGP560 E1 zasilają wewnętrzne kanałowe urządzenia wysokiego sprężu AXMP280. Obrabiane termicznie powietrze rozprowadzane jest równomiernie kanałami wentylacyjnymi z dyszami dużego zasięgu. Instalację na gazowych pompach ciepła AISIN wykonała firma FRESHVENT z Warszawy. Magazyn Leków no 1 Wolskie k.Ożarowa Mazowieckiego. Z uwagi na przeciągający się termin budowy gazociągu, instalacja wystartowała na ciekłym propanie LPG. Po roku nastąpiła zmiana gazu na sieciowy.

Najnowsza uruchomiona instalacja GHP AISIN – Wolskie k. Ożarowa Maz.

Instalacja GHP AISIN, urządzenia kanałowe AXMP280

Instalacja GHP AISIN, urządzenia kanałowe AXMP280

Instalacja GHP AISIN , jednostka AWGP710 E1

Instalacja GHP AISIN , jednostka AWGP710 E1

Najnowsza uruchomiona instalacja GHP AISIN : 15 stycznia 2015 roku w miejscowości Wolskie k.Ożarowa Mazowieckiego uruchomiliśmy kolejną instalację składającą się z dwóch jednostek zewnętrznych GHP20HP E1 i GHP25HP E1 o łącznej mocy chłodniczej/grzewczej 127/147 kW.

Jednoski wewnętrzne to AXMP (kanałowe o wysokim sprężu we współpracy z dyszami dalekiego zasięgu ) i AXLP ( podłogowe w części biurowej ). Przeznaczenie budynku : magazyn lekarstw. Inwestor: INTRA Sp. z o. o., wykonawca instalacji : FRESHVENT z Warszawy. Instalacja GHP AISIN w Wolskich  k. Ożarowa.

TBAI : GHP AISIN klimatyzują fabrykę.

Biura i pomieszczenia socjalne obsługuje 6 GHP o mocy chłodniczej  łącznej 215,8 kW w systemie bezpośredniego odparowania, gazowe pompy ciepła AISIN klimatyzują pomieszczenia biurowe, socjalne i powietrze wentylacyjne w fabryce tapicerki samochodowej TBAI.

The gallery was not found!

Dwie jednostki współpracują z klimatyzatorami wewnętrznymi, zaś cztery z wymiennikami freonowymi central wentylacyjnych dachowych z odzyskiem ciepła firmy Mark.

Projekt Fabryki Tapicerki Samochodowej TBAI wykonał PROCHEM SA, wykonawcą instalacji była EKOBUDOWA z Bełchatowa, generalnym wykonawcą TAKENAKA EUROPE GmbH Sp. z o.o.

Salon Toyoty Łódź

Logo AISIN TOYOTA

Gazowe Pompy Ciepła klimatyzują Salon Toyoty Łódź . Pięć jednostek zewnętrznych GHP zasila klimatyzację biur i serwisu oraz dwie centrale wentylacyjne. Zasilanie jednostek wewnętrznych i chłodnic wentylacyjnych poprzez odparowanie bezpośrednie Dx.  Jedna jednostka zewnętrzna GHP20HP współpracuje z wymiennikiem R410A/woda . Instalacja GHP AISIN jest jedyną instalacją grzewczą w Salonie, nie ma źródła szczytowego. Salon Toyoty Łódź ul. Brzezińska 24.

logo TOYOTY

The gallery was not found!

Parafia Św. Małgorzaty Łomianki

Parafia Św. Małgorzaty Łomianki. Jednostka zewnętrzna GHP25HP o mocy 56kW zasila dwa klimatyzatory wewnętrzne kanałowe wysokiego sprężu o mocy 28 kW każdy.

Logo AISIN TOYOTA

The gallery was not found!

Pompa ciepła zasilana jest ciekłym propanem ze zbiornika. Wykonanie instalacji i dostawy gazu ciekłego propanu LPG : firma Gaspol.

Instalację wykonała firma ART-KLIMA z Warszawy.

Gaspol logo

 

Klasztor Pijarów w Hebdowie pod Krakowem

Logo AISIN TOYOTAKlasztor Pijarów w Hebdowie. Instalacja oparta o trzy jednostki GHP25HP o mocy łacznej 213 kW w instalacji z bezpośrednim odparowaniem w jednostkach wewnętrznych.

The gallery was not found!

Zastosowano przystawki WKIT do odzysku ciepłej wody użytkowej w lecie i zimie w temperaturach przejściowych.

Wykonawca instalacji : WENT-SERWIS z Tarnowa

Bochnia PSS SPOŁEM SUPERMARKET I, Gazowa Pompa Ciepła AISIN klimatyzauje sklep.

Logo AISIN TOYOTA

Bochnia PSS SPOŁEM SUPERMARKET I, Gazowa Pompa Ciepła AISIN klimatyzuje sklep

The gallery was not found!

Bochnia PSS SPOŁEM sklep I :Gazowa Pompa Ciepła AISIN GHP20HP pracuje w systemie bezpośredniego odparowania. Klimatyzatory wewnętrzne chłodzą i ogrzewają wnętrze sklepu przez cały rok. Istniejący kocioł gazowy został zlikwidowany.
Instalację wykonał WENT-SERWIS z Tarnowa.