Zmniejszenie emisji CO2

Stosowanie GHP AISIN spowoduje zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń jak zapylenie , SO2, Nox .  Powodem jest mniejsze zużycie gazu w ogrzewaniu w porównaniu do tradycyjnych kotłów i używanie czystego gazu ziemnego do chłodzenia.