Mikrokogeneracja MHCP

Mikrokogeneracja MHCP

 Mikrogeneratory MHCP

Mikrogeneratory MHCP

Obecnie jednym z najbardziej efektywnych metod wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z paliw kopalnych jest mikrokogeneracja MHCP.

Mikrogenerator AISIN (MHCP) wytwarza jednocześnie energię elektryczną i cieplną u użytkownika, czyli bez strat przesyłowych, korzystając z czystej energii gazu (gaz ziemny lub LPG). Synchroniczny generator, napędzany endotermicznym silnikiem, wytwarza nawet do 6 kW energii elektrycznej, odzyskując przy tym ciepło o mocy 11,7 kW. Można je wykorzystać do podgrzania wody użytkowej (65 °C) w domach jednorodzinnych bądź basenach.

Ekonomia

  • Zaprojektowany w celu zmniejszenia do minimum strat, system mikrokogeneracji zamienia prawie całą wejściową energię w energię elektryczną i ciepło. Jego ogólna wydajność wynosi 85%, tym samym gaz ziemny lub LPG są wykorzystywane w bardzo wysokim stopniu.
  • Redukcja kosztów: zasada kogeneracji pozwala na uzyskanie ciepła przez ten sam mechanizm, który generuje energię elektryczną i w konsekwencji skorzystania z dwóch źródeł energii w cenie jednego.
  • Niezawodność specjalnie zaprojektowanego endotermicznego silnika Toyoty, ma pozytywny wpływ na koszty eksploatacji. Ponad 40.000 godzin pracy osiągnięto z minimalnymi kosztami okresowych przeglądów z wymianą filtrów i świec zapłonowych co 10.000 godzin i całkowitej wymianie oleju co 30.000 godzin.

Ekologia

Na odwieczny problem zanieczyszczeń MHCP odpowiada dobrą wiadomością dla środowiska: 40% redukcją emisji CO2 w odniesieniu do standardowej produkcji energii elektrycznej i osobnej grzewczej.
Powszechne stosowanie mikrokogeneratorów AISIN mogłoby sprawić, że budowa elektrowni i elektrociepłowni jądrowych byłaby niepotrzebna z jednoczesnym rozwiązaniem problemu emisji toksycznych substancji do atmosfery .

Działanie

W mikrokogeneracji MHCP AISIN główną siłą jest skrajna elastyczność. Dwa tryby pracy pozwalają by sprzęt dopasować do każdej potrzeby. Ponadto jego integracja z innymi systemami oszczędzania energii (elektrownie fotowoltaiczne i instalacje solarne) zawsze jest możliwa.

Modulowanie mocy

Produkcja energii elektrycznej przez mikrogenerator AISIN odbywa się w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkowników w wybranym przedziale czasowym – falownik pośrednicy w przekazaniu energii do nawet 6 kW.
Ciepło odzyskane, również o wartości dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania, jest przekazywane do zasobnika systemu ogrzewania.

Sterowanie ciepłem

W tym trybie pracy mikrogenerator MHCP AISIN wytwarza swoją maksymalną elektryczną (6 kW) i termiczną (11.7kW) moc. Działanie jest kontrolowane przez zapotrzebowanie na ciepło budynku poprzez specjalny termostat umieszczony na zbiorniku akumulacyjnym ciepła. Niewykorzystany nadmiar prądu jest wysyłany do zewnętrznej linii energetycznej poprzez urządzenie pomiarowe zgodnie z podpisaną umową.

Technologia

Zarządzanie wytworzoną energią elektryczną

Mikrogenerator AISIN MHCP jest wspierany przez zaawansowaną elektronikę, która upraszcza interfejs użytkownika i ogranicza wymagania dotyczące konserwacji endotermicznych komponentów. W rzeczywistości, generator i przetwornica nie wymagają żadnej konserwacji.

Energia elektryczna generowana przez system jest jakościowo równa w porównaniu do parametrów zasilania z sieci zewnętrznej. Bezpieczeństwo i kontrola połączeń równoległych są gwarantowane przez urządzenia elektryczne, wymagane przez Przedsiębiorstwo Energetyczne i które są zainstalowane w panelu elektrycznym dołączonym do produktu.

Falownik w technologii IGBT zapewnia maksymalną ochronę przed wahaniami napięcia i częstotliwości, szkodliwymi dla każdego urządzenia.

System może być zintegrowany z zestawem „anty-blackout”, który umożliwia MHCP AISIN działanie nawet w przypadku zaniku zasilania (modulowany tryb – tylko wyjście).

Zarządzanie wytworzonym ciepłem.

Mikrokogeneracja MHCP AISIN wytwarza energię cieplną poprzez odzyskiwanie ciepła z układu chłodzenia i wydechowego silnika. To ciepło jest przekazywane do wody dzięki wysokiej wydajności płytowemu wymiennikowi ciepła.

Pobierz broszurę MCHP