Panele fotowoltaiczne

Urządzenia grzewcze powinny być nie tylko wydajne, ale również nieszkodliwe dla naszego wspólnego środowiska naturalnego. Jest to istotne w szczególności w kontekście globalnego ocieplenia. Dlatego w naszym zainteresowaniu są również panele fotowoltaiczne, które korzystają z odnawialnego źródła energii, jakim są promienie słoneczne.

Zajmujemy się projektowaniem i wykonywaniem instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych (na dachach bądź na stojakach). Instalacje te mogą zredukować do minimum rachunki za energię elektryczną. Dążymy do tego, by raty spłaty kredytu bankowego były na tym samym poziomie, co dotychczasowe opłaty za prąd.

Uchwalenie przez sejm ustawy tzw. OZE obliguje państwo do opłacania indywidualnym inwestorom (prosumentom) kwoty 0,75 zł za kilowat wprowadzonej energii elektrycznej do sieci przy instalacja do 3 kWp oraz 0,65 zł za kilowatogodzinę przy instalacji do 10 kW. Ustawa gwarantuje obowiązywanie tych kwot przez 15 lat. Oznacza to, że nadwyżka wyprodukowanej energii cieplnej z paneli może wiązać się z dodatkowym zarobkiem dla prosumentów.

Dodatkowo instalacje PV będą wspomagane przez dotacje udzielane w kredycie BOŚ banku (40% w roku 2015 i 2016 oraz 30% w latach następnych). Panele fotowoltaiczne to rozwiązanie korzystne zarówno dla przyszłych właścicieli, jak i środowiska, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

 

Domidealny2                               logo.png, 18kB