Dla projektantów

System Gazowych Pomp Ciepła (Gas Heat Pumps ) rozwijany jest w AISIN SEIKO CO Ltd od 1986 roku (pierwsze instalacje pracują do dziś). W roku 2013 wprowadzono na rynek nowy model E1.

Wysoka efektywność jeszcze bardziej została podniesiona, a jest ona osadzona we właściwościach silnika spalinowego, który wspomaga wykorzystanie powietrza atmosferycznego jako dolnego źródła ciepła. Iskrowy silnik spalinowy wykorzystywany do napędu sprężarek, posiada sprawność wykorzystania paliwa na poziomie 30%. Straty w postaci ciepła nie są emitowane na zewnątrz, ale wykorzystywane do podgrzewania układu czynnika R410A, skutkiem czego nie występują:

* spadki deklarowanej mocy grzewczej w temperaturach zewnętrznych ujemnych

* cykle odszraniania wymiennika jednostek zewnętrznych

Poniżej podano ważniejsze informacje dla projektantów instalacji z GHP AISIN.

Ponadto czas dochodzenia do nastawionej temperatury jest bardzo krótki. Wszystkie te cechy wyróżniają GHP AISIN w porównaniu do pomp ciepła napędzanych silnikami elektrycznymi.

Paliwem dla GHP AISIN jest gaz naturalny bądź ciekły propan LPG

Instalacją wewnętrzną dedykowaną przez producenta jest zasilanie bezpośrednie Dx czynnikiem chłodniczym R410A z wykorzystaniem urządzeń wewnętrznych AISIN – produkowanych we wszystkich typach (naścienne, kanałowe, podsufitowe, kasety; sterowanie w protokole VRF III DAIKIN). Wymienniki w centralach wentylacyjnych obsługują zestawy fabryczne AHU KIT o różnych mocach.

Z kolei wewnętrzna instalacja wodna możliwa jest przy zastosowaniu dedykowanego wymiennika czynnik R410A/woda AWS YOSHI®. Urządzeniami wykonawczymi są klimakonwektory, systemy ogrzewania płaszczyznowego i wymienniki wodne w centralach wentylacyjnych.

Bez względu na rodzaj zasilania wewnętrznego, GHP AISIN dysponuje dodatkowym obiegiem glikolowym z układu odzysku ciepła silnika spalinowego (WKIT) do wykorzystania podczas chłodzenia i ogrzewania w temperaturach dodatnich. Ciepło to o parametrach 60/55 °C wykorzystywane jest do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej, podgrzewania basenów itp.

Efektywność ogrzewania i chłodzenia, przy jednoczesnym wykorzystaniu darmowego ciepła z WKIT wynosi minimum 190% liczona jak dla urządzeń zasilanych gazem. Ten współczynnik COP przeliczony jak dla urządzeń zasilanych energią elektryczną wynosi 4,75 i więcej (jednostki GHP AISIN charakteryzują się większym COP przy obciążeniach częściowych).

Zasilanie urządzeń wewnętrznych metodą bezpośredniego odparowania czynnika chłodniczego R410A

Jednostka zewnętrzna steruje pracą sprężarek i elektronicznymi zaworami rozprężnymi urządzeń wewnętrznych celem osiągnięcia zadanych parametrów temperaturowych. System ten nazywany VRF różni się szczegółami u każdego z producentów. Reguły projektowania w zasilaniu Dx z użyciem GHP AISIN przedstawiam poniżej:

1. Geometria instalacji rurowej.

* Wysokość max. pomiędzy jednostką zewnętrzną a urządzeniem wewnętrznym: H < 50 m przy ustawieniu jej na dachu albo H < 40 m przy ustawieniu na poziomie terenu.
* Wysokość max. pomiędzy urządzeniami wewnętrznymi: h <15 m.
* Odległość max. od pierwszego rozgałęzienia do najdalszego urządzenia wewnętrznego: L < 60 m.
* Całkowita łączna długość orurowania czynnika R410A: do 520 m.

2. Projektowane przewymiarowanie mocy zainstalowanych, dozwolona ilość urządzeń wewnętrznych.

* do 200% nominalnej mocy GHP, do 63 jednostekwewnętrznych w trybie chłodzenia.
* do 130% nominalnej mocy GHP, do 41 jednostek wewnętrznych w trybie grzania w naszym klimacie.
3. Odgałęzienia linii czynnika R410A do urządzeń wewnętrznych.

Mamy do tego celu fabryczne rozgałęzienia i kolektory (osiem wyjść) produkowane na odpowiednie przedziały mocy. Przy czym obowiązuje zasada: po rozgałęzieniu można umieścić następne rozgałęzienie lub kolektor, po kolektorze wyłącznie następny kolektor.

4. Rodzaje urządzeń wewnętrznych.

Możliwe do zastosowania są wszystkie jednostki wewnętrzne będące w produkcji AISIN o mocach od 2,2 do 28 kW. W ograniczonej przestrzeni ponad sufitem podwieszonym szczególne zastosowanie mają jednostki kasetonowe: ich wysokość zabudowy to jedyne 204 mm.

5. Zasilenie w ciepło i chłód central wentylacyjnych.

ASIN dostarcza zestawy rozprężne wraz z niezbędną automatyką sterującą umożliwiającą zasilenie central wentylacyjnych w ciepło i chłód. Taki zestaw nosi nazwę AHU KIT. Aby zasilić dowolną centralę wentylacyjną w ciepło lub ciepło i chłód, wystarczy doprowadzić z agregatu GHP parę przewodów freonowych i podłączyć do wymiennika centrali poprzez AHU KIT. Wymiennik freonowy w centrali pracować będzie w trybie chłodzenia i grzania z możliwością automatycznej zmiany trybu pracy. Centrale wentylacyjne wyposażone w AHU KIT można włączyć w system freonowy GHP zasilający jednostki wewnętrzne tworząc kompletny system klimatyzacyjno-wentylacyjny, z uwzględnieniem ograniczeń linii freonowych z pkt. 2.

Możliwe jest też zasilenie kilku central wentylacyjnych z jednego agregatu GHP.

Jeśli zaś moce wymienników w centralach wentylacyjnych przewyższają moce produkowanych dostępnych agregatów GHP, to projektujemy wielosekcyjne wymienniki , z sekcjami o mocach po 141 kW lub mniej. Liczba sekcji i mocy w wymienniku nie ma górnych ograniczeń.

 

Zasilanie instalacji wewnętrznej wodą przy użyciu wewnętrznych wymienników freon/woda AWS YOSHI

Moce tych urządzeń dostosowane są do typoszeregu produkowanych jednostek zewnętrznych i wynoszą odpowiednio po uwzględnieniu straty wymiennikowej:

 
Jednostka zewnętrzna 8HP 10HP 13HP 16HP 20HP 25HP 16HP+
16HP
16HP+
20HP
20HP+
20HP
20HP+
25HP
25HP+
25HP
AWS YOSHI Moc [kW] chł./grz. 21,0/
23,5
26,5/
30,0
33,5/
7,5
41,0/
47,5
52,0/
60,0
63,0/
75,0
82,0/
95,0
93,0/
07,5
104,0/
20,0
115,0/
135,0
126,0/
150,0

Poniżej przykład podłączenia jednostek zewnętrznych ze stacją wymiennikową TWIN AWS(*) :

2 x GHP+TWIN YOSHI

2 x GHP+TWIN YOSHI

TWIN YOSHI AWS

TWIN YOSHI AWS